Florbalový klub Florko Košice

Darujte 2% z daní

Využite Vaše právo poukázať 2% z dane

Dátum: 31.1.2024

Podávajú sa daňové priznania, opäť máte možnosť aspoň trochu ovplyvniť to, ako štát nakladá s časťou našich daní. Nie je to síce veľa, ale ak nerozhodneme my, štát určí sám, kam tieto prostriedky pôjdu.

Zamestnanci, aj fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznania, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech jedného prijímateľa – organizácie, pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3 €.

Právnické osoby môžu poukázať 1% resp. 2% v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť 8 €. Právnické osoby už nemajú samostatné tlačivo „Vyhlásenie“, ale 1% (2%) zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky.

Náš Florbalový klub FLORKO Košice pôsobí už od roku 2004 ako občianske združenie. Ak poukážete 2% tomuto občianskemu združeniu, investujete vlastne do našej mládeže, k jej športovému vývoju a rozvoju.

Bližšie informácie k mechanizmu poukazovania 2% nájdete na stránke www.rozhodni.sk.

Na webovej stránke nášho klubu www.fkflorko.sk nájdete tlačivá „Vyhlásenie“, v ktorom je uvedené číslo účtu a ďalšie potrebné údaje o občianskom združení Florbalový klub FLORKO Košice a „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“

Tlačivá na poukázanie 2% z dane

Vami poukázané peniaze ostávajú v klube a sú určené:

  • na športový rozvoj a neustále zvyšovanie telesnej zdatnosti Vašich detí
  • na vytvorenie nadštandardných podmienok lubu, ktorého je Vaše dieťa, resp. Vy členom
  • na zabezpečenie a organizáciu florbalových súťaží v rámci klubu i mimo neho
  • na projekty rôzneho druhu (športové aktivity...)
  • na nákup športových pomôcok a materiálno-technické zabezpečenie chodu klubu

Údaje o občianskom združení:

Názov: Florbalový klub FLORKO Košice
Adresa: Užhorodská 39, 040 11 Košice
IČO: 35565781
DIČ: 2022056608
IBAN: SK77 7500 0000 0040 0271 0450
BIC: CEKOSKBX
Pobočka : Košice - Nám.Osloboditeľov 5, 040 11 Košice

Kontakt:

Tel.: +421 915 865 378
Email: blasko.ssg@centrum.sk, fkflorko@gmail.com
Web: www.fkflorko.sk

 

 
 

Dotácia od mesta Košice pre rok 2023

 

Ďakujeme mestu Košice za poskytnutie dotácie pre náš klub za rok 2023 vo výške 7241 eur. 

Kategórie
Odkazy
Kontakt

Florbalový klub FLORKO Košice
Adresa: Užhorodská 39, 040 11 Košice
IČO: 35565781
DIČ: 2022056608
IBAN: SK77 7500 0000 0040 0271 0450