Florbalový klub Florko Košice

Darujte 2% z daní

Tréningy mužov a mládeže FK FLORKO KOŠICE pre sezónu 2018/19

Kategória:         Mladšia a staršia prípravka - ročníky 2009/2010/2011/2012/2013

Tréneri:                Mgr. P. Pelegrín/Ing. L. Vrábel/Mgr. M. Kátlovský/T. Brejcha

Deň, čas a miesto tréningu:     

Utorok:   16.30 – 18.00 hod. (MHK Alejová č.2) za OC Hornbach

Streda:    17.00 – 18.00 hod. ZŠ Trebišovská(bazén) - od 18.9.

Štvrtok:   16.30 – 18.00 hod. (MHK Alejová č.2) za OC Hornbach           

………………………………………………………………………………………………………

Kategória:          Mladší žiaci - ročníky 2007/2008/2009

Tréneri:                Mgr. Martin Kopejtko/E. Koval

Deň, čas a miesto tréningu:       

Pondelok:   15.15 – 16.45 hod. (MHK Alejová č.2) za OC Hornbach 

Streda: 15.15 – 16.45 hod. hod. (MHK Alejová č.2) za OC Hornbach 

Štvrtok: 15.00 – 16.00 hod. Cassovar(gymnastika)

Piatok: 15.15 – 16.45 hod. hod. (MHK Alejová č.2) za OC Hornbach  

………………………………………………………………………………………………………..

Kategória:         Starší žiaci + Dorast - ročníky 2003/2004/2005/2006/2007

Tréner:            E. Kočkár/D. Vrábel/Mgr. P. Pelegrín    

Deň, čas a miesto tréningu:

Pondelok:   16.30 – 18.00 hod. (MHK Alejová č.2) za OC Hornbach

Streda: 16.30 – 18.00 hod. (MHK Alejová č.2) za OC Hornbach

 Piatok: 16.30 – 18.00 hod. (MHK Alejová č.2) za OC Hornbach

………………………………………………………………………………………………………..

Kategória:         Juniori + Muži

Tréner:                Mgr. P. Blaško/E. Kočkár

Deň, čas a miesto tréningu:       

 

Utorok:   17.45 – 19.15 hod. (MHK Alejová č.2) za OC Hornbach 

Streda: 17.45 – 19.15 hod. (MHK Alejová č.2) za OC Hornbach

Štvrtok: 19.00 – 20.30 hod. (MHK Alejová č.2) za OC Hornbach

………………………………………………………………………………………………………..

Prosíme všetkých hráčov/rodičov, ktorí sa nezúčastnili úvodného rodičovského stretnutia, aby sa informovali u trénerov na prvom tréningu príslušnej kategórie. Tréningová činnosť klubu začína od 9.9.2019

………………………………………………………………………………………………………..

Upozornenie!
Povinnosť hráčov byť na tréningu 15 minút pred jeho začatím. Prosím o zabezpečenie pitného režimu v dostatočnom množstve.
V prípade, že výkonnosť hráča bude nedostatočná, resp. nadpriemerná v danej kategórii, bude hráč preradený trénerom do výkonnostne prislúchajúcej kategórii.

Mgr. Pavol Blaško
predseda FK FLORKO KOŠICE 

 
 

Za podporu ďakujeme...

Kategórie
Odkazy
Kontakt

Florbalový klub FLORKO Košice
Adresa: Užhorodská 39, 040 11 Košice
IČO: 35565781
DIČ: 2022056608
IBAN: SK77 7500 0000 0040 0271 0450