Florbalový klub Florko Košice

Darujte 2% z daní

UŽ 14 ROKOV TVORÍME SPOLU JEDEN TEAM

Dovoľte, aby sme Vám predstavili náš florbalový klub. Florbal (bezkontaktný hokej ) si za posledné roky získava aj na Slovensku čoraz väčšiu popularitu a vážnosť. Tento veľmi populárny, ekonomicky nenáročný, ale dynamicky sa rozvíjajúci sa šport oslovuje čoraz väčšiu masu mladých ľudí, ale aj dospelých a pomáha im vyplňovať voľný čas.

Počiatky florbalu v našom klube FK FLORKO KOŠICE sa spájajú so ZŠ Užhorodská 39 Košice. Ako učitelia TV sme prilákali prvých nadšencov tejto hry práve na hodinách TV. Už v prvom roku vzniku florbalu na ZŠ všk. r. 2003 - 2004 zvíťazilo družstvo žiakov 4. a 5. ročníka na celoslovenskom turnaji pod názvom ORION CUP, ktorý paralelne prebiehal aj v ČR, kde tento šport má zapustené hlboké korene. Odmenou za víťazstvo pre chlapcov bola účasť na finálovom zápase MS v ľadovom hokeji v Prahe. Tento úspech naštartoval nevídaný rozvoj florbalu na ZŠ, a tak sa vedenie školy, nadšené popularitou nového športu, rozhodlo založiť športový klub FbO FLORKO KOŠICE, ktorého hlavným cieľom bolo podchytiť predovšetkým deti, ktoré sa doposiaľ nevenovali žiadnej pohybovej aktivite. Čiastočne sa nám ich podarilo vytrhnúť z ulíc a sídlisk, kde sú vystavené rôznym nebezpečenstvám. Dosiahli sme u nich zodpovedný prístup k tréningom a už dnes je vidieť aj hrdosť k materskému klubu FbO FLORKO, čoho dôkazom je aj zhotovenie si vlastného loga. V sezóne 2004 - 2005 FbO FLORKO evidovalo okolo100 členov, prevažne mládeže od 10 - 16 rokov .

V sezóne 2004 - 2005 sa prvý krát FbO FLORKO zúčastnilo Majstrovstiev SR konaných v Bratislave a stalo sa najúspešnejším florbalovým klubom na Slovensku. V kategóriách: U1 3 1. miesto, U 17 1. miesto, U 15 dievčatá 2. miesto, U 19 3. miesto. Postupom času ako jediný klub na Slovensku obsadzujeme v súťažiach všetky vekové kategórie. Okrem klubových súťaží sa naši zverenci zúčastňujú naďalej aj školských súťaží a v druhom ročníku EXEL CUP ( obdoba ORION CUPU ) na jar 2005 obsadili chlapci 3. miesto ( zapojených bolo vyše 200 škôl zo Slovenska ). Od roku 2005 sa náš klub stal organizátorom finálového turnaja žiakov a žiačok základných škôl v4 kategóriach, kde každoročne v spolupráci s Ministerstvom školstva a Slovenským zväzom florbalu sa koncom decembra v hale Cassosport stretávalo každoročne viac ako 1000 účastníkov z viac ako 52 škôl celého Slovenska.

V krátkej histórii klubu sa podaril aj postup mužského tímu do Slovenskej extraligy 2005 - 2006, ktorý patrí momentálne medzi najlepšie tímy na Slovensku, čoho dôkazom je aj zisk titulu majstrov Slovenska pre Košice v roku 2014, keď po predchádzajúcich sezónach náš klub od titulu majstrov Slovenska delil iba krok v podobe dvoch druhých a jedného 3.miesta. Výsledky klubovej práce sa však vo veľkej miere preukazujú aj množstvom získaných titulov Majstrov Slovenska a popredných umiestnení v mládežníckych kategóriách, ktoré náš klub každoročne reprezentujú na podujatiach organizovaných Slovenským zväzom florbalu. Každý rok sa náš klub snaží za naše hranice vycestovať aspoň s tromi kategóriami na medzinárodné turnaje konané v Prahe a Brne, kde sa snažíme konfrontovať našu prácu s viac ako 300 družstvami v rôznych vekových kategóriách z 14 krajín Európy. Výnimkou bol tento rok, keď sa nášmu klubu podarilo vycestovať s dvomi kategóriami na medzinárodný turnaj do Fínska(Helsinky) kde, naši malí chlapci v kategórii staršej prípravky získali bronz a dorastenci 9.miesto.

V súčasnosti klub združuje viac ako 130 členov v jednotlivých kategóriách(mladšia a staršia prípravka ,mladší a starší žiaci, dorastenci, extraligový juniori a muži),ktorí trénujú pod vedením licencovaných trénerov v niekoľkých telocvičniach a domovskej športovej hale MHK Košice na Alejovej ulici. Klub úzko spolupracuje a s SŠG na Užhorodskej ulici, ktorého sú niektorí naši hráči žiakmi a majú možnosť absolvovať športovú prípravu, ktorá im pomáha pri dosahovaní lepších športových výkonov. Aj vďaka tejto spolupráci klub vychoval niekoľkých reprezentantov, ktorí majú za sebou už niekoľko reprezentačných štartov v kategórii juniorov a mužov na svetových podujatiach ako MS v Švajčiarsku, Estónsku, alebo MS Juniorov v Hamburgu v Nemecku a Lotyšsku.

Florbalový klub FK Florko Košice sa vo výraznej miere podieľa vo svojom desať ročnom pôsobení aj o rozvoj florbalu v celom východoslovenskom regióne v podobe príprav a účasti na rôznych podporných akciách pre deti a mládež v spolupráci s okresnými mestami, vďaka ktorým sa tento šport stal populárnym a známym aj v týchto mestách.

Pomocou lektorskej činnosti v spolupráci s metodickým centrom sa snažíme školiť učiteľov telesnej výchovy základných a stredných škôl a pomáhame im rozvíjať tento šport aj na ich školách. Výsledkom tejto práce bolo aj postupné začlenenie florbalu do učebných osnov telesnej výchovy na základných a stredných školách.

V roku 2014 klub FK Florko Košice oslavuje 10 výročie svojho založenia a bude sa snažiť aj naďalej nesklamať dôveru svojich členov v podobe odvedenej profesionálnej práce a bude naďalej participovať na rozvoji tohto historicky mladého, ale o to viac populárneho a medzi mládežou čoraz viac žiadaného športu akým je florbal.

Súčasťou tohto listu je aj prehľad úspechov s fotodokumentáciou, ktoré by Vám mohli pomôcť vytvoriť si obraz o našej práci.

Ďakujem, že ste si našli čas na oboznámenie sa s našou prácou a prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.

Na záver si môžete pozrieť pár videí spojených s históriou klubu.

Ako prvé spomeniem video z výročia 10. roku existencie klubu. Viď nižšie:

Florko sa v rámci 10. výročia vydalo na najdlhšiu cestu za florbalom - do Helsínk. Viď video:

 Prvé a zatiaľ jediné Košické finále v mužskej extralige. O toto video sa postaral Martin Péchy.

 Ak vás zaujímajú tie najrôznejšie otázky na históriu klubu, určite si pozrite video nižšie.

 

FOTOGALÉRIE:

 
 

Dotácia od mesta Košice pre rok 2023

 

Ďakujeme mestu Košice za poskytnutie dotácie pre náš klub za rok 2023 vo výške 7241 eur. 

Kategórie
Odkazy
Kontakt

Florbalový klub FLORKO Košice
Adresa: Užhorodská 39, 040 11 Košice
IČO: 35565781
DIČ: 2022056608
IBAN: SK77 7500 0000 0040 0271 0450